Поточний номер

№ 6 (270) (2021): Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Серія "Економічні науки"

Опубліковано: 2021-12-27

Спеціальність 051

Спеціальність 073

Спеціальність 151

Переглянути всі випуски

Шановні колеги!

Вітаємо Вас на сайті наукового журналу ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля.

Науковий журнал засновано у 1996 році, вихід з друку - дванадцять разів на рік.

Засновник: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Журнал зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 15607-4079ПР від 18.08.2009 р.

Журнал включено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (ICV 2018: 59.34).

Видання індексується Google Scholar .

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії відповідно (Категорія "Б"):

  • з технічних наук за спеціальностями 131 - "Прикладна механіка", 132 - "Матеріалознавство", 133 - "Галузеве машинобудування", 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 122 - "Комп'ютерні науки", 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 161 - "Хімічні технології та інженерія", 273 - "Залізничний транспорт" (перереєстрація: Накази МОН України №886 від 02.07.2020, №1188 від 24.09.2020, №157 від 09.02.2021);
  • з економічних наук за спеціальностями 051 - "Економіка", 073 - "Менеджмент", 075 - "Маркетинг" (перереєстрація: Наказ МОН України № 1188 від 24.09.2020).

Розміщення на сайті Національної бібліотеки імені Вернадського: «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля».

Індекс міжнародного центру періодичних видань:  ISSN 1998-7927 (Print); ISSN 2664-6498 (Online).

Мова видання: українська, англійська.

Видавець: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля  (Україна, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний 59а.)

Науковим публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI (Digital Object Identifier). Видавництву, що випускає журнал присвоєно індекс DOI 10.33216.

Тематична спрямованість: журнал публікує статті, повідомлення, рецензії, інформаційні та інші матеріали, в яких висвітлюються актуальні проблеми в галузі технічних та економічних наук.

Редакційною колегією наукового журналу «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» підтримується позиція НАН України та Науково-видавничої ради НАН України щодо видавничої діяльності в умовах російсько-українського конфлікту (стосовно недопущення публікацій статей авторів, місцем роботи яких є створені окупаційними адміністраціями ВНЗ та наукові установи на території АР Крим, м. Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей).