Контакти

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Україна, 93400, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59-а

Поштова адреса видавництва

Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Україна, 93400, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59-а, кімн. 126.

 

За необхідності додаткової інформації  та/або публікації статті

– технічні науки

1) к.т.н., доц. Кудрявцев Сергій Олександрович
е-mail: sergeykudryavtsevsnu@gmail.com
тел.: +380995180315;

2) д.т.н., проф. Чернецька-Білецька Наталя Борисівна
е-mail: logistyka.snu.edu.ua@gmail.com
тел.: +380507453630;

к.т.н., доц. Шворнікова Ганна Михайлівна

е-mail: shvorni@gmail.com
тел.: +380505354963;

3) к.т.н., доц. Міцик Андрій Володимирович

е-mail: an.mitsyk@gmail.com
тел.: +380956970272;

– економічні науки

4) д.е.н., проф. Івченко Євген Анатолійович
е-mail: ivchenko@snu.edu.ua
тел.: +380509203373;

асистент Білоус Яна Юріївна

е-mail: yana_bilous@i.ua

тел.: +380509946136;

Супровід та підтримка
к.т.н., доц. Полупан Юлія Вікторівна
e-mail: visnik@snu.edu.ua
сайт: https://testy-online.com
тел.: +380505811876

Ми на карті: