Антощенко, М., Є. Руднєв, Е. Філатьєва, І. Мелконова, і Г. Мелконов. «Про вибір показників ступеня метаморфізму вугілля для прогнозу небезпечних властивостей шахтопласту». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 5 (269), Вересень 2021, с. 47-60, doi:10.33216/1998-7927-2021-269-5-47-60.