Столяр, О. «Наукова діяльність князя В.О. Кудашева з розвитку теоретико-методологічних засад агрономії та тваринництва (друга пол. ХІХ cт. – поч. ХХ ст.)». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 3(259), Лютий 2020, с. 84-91, doi:10.33216/1998-7927-2020-259-3-84-91.