[1]
О. Столяр, «Наукова діяльність князя В.О. Кудашева з розвитку теоретико-методологічних засад агрономії та тваринництва (друга пол. ХІХ cт. – поч. ХХ ст.)», VisnikSNU/, вип. 3(259), с. 84-91, Лют 2020.