Антощенко, М., Руднєв, Є., Філатьєва, Е., Мелконова, І. і Мелконов, Г. (2021) «Про вибір показників ступеня метаморфізму вугілля для прогнозу небезпечних властивостей шахтопласту», ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, 0(5 (269), с. 47-60. doi: 10.33216/1998-7927-2021-269-5-47-60.