Тарасов, В. і Сотнікова, Т. (2021) «Аналіз сучасного стану систем охолодження приміщення», ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, 0(5 (269), с. 42-46. doi: 10.33216/1998-7927-2021-269-5-42-46.