Манко, Г., Тітова, О., Кравець, В. і Іброхімова, А. (2021) «Інформаційна невизначеність засобів вимірювання, що калібруються», ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, 0(5 (269), с. 38-41. doi: 10.33216/1998-7927-2021-269-5-38-41.