Філімоненко, Н. і Філімоненко, К. (2021) «Аналіз надійності енергосистем із огляду на наявність в їхньому складі силових трансформаторів», ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, 0(5 (269), с. 29-33. doi: 10.33216/1998-7927-2021-269-5-29-33.