Руднєв, Є., Шевченко, І. і Романченко, Ю. (2021) «Математична модель асинхронної машини у реальних координатах стану», ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, 0(5 (269), с. 24-28. doi: 10.33216/1998-7927-2021-269-5-24-28.