Морнева, М., Голубєва, С. і Торопов, А. (2021) «Цифрові системи автоматичного керування в мехатронних системах», ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, 0(5 (269), с. 20-23. doi: 10.33216/1998-7927-2021-269-5-20-23.