Мелконова, І. і Романченко, Ю. (2021) «Підвищення енергоефективності житлових будівель», ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, 0(5 (269), с. 17-19. doi: 10.33216/1998-7927-2021-269-5-17-19.