Ребот, Д. і Топільницький, В. (2021) «Математична модель системи ‘Вібросепаратор – сипка сировина’», ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, 0(5 (269), с. 11-16. doi: 10.33216/1998-7927-2021-269-5-11-16.