Столяр, О. (2020) «Наукова діяльність князя В.О. Кудашева з розвитку теоретико-методологічних засад агрономії та тваринництва (друга пол. ХІХ cт. – поч. ХХ ст.)», ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, 0(3(259), с. 84-91. doi: 10.33216/1998-7927-2020-259-3-84-91.