Сапицька, О. (2020) «Роль відеоігор у набутті та розповсюдженні історичних знань», ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, 0(3(259), с. 62-70. doi: 10.33216/1998-7927-2020-259-3-62-70.