Антощенко, М.І., Є.С. Руднєв, Е.М. Філатьєва, І.В. Мелконова, і Г.Л. Мелконов. 2021. «Про вибір показників ступеня метаморфізму вугілля для прогнозу небезпечних властивостей шахтопласту». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 5 (269) (Вересень), 47-60. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-269-5-47-60.