Антощенко, М., Руднєв, Є., Філатьєва, Е., Мелконова, І., & Мелконов, Г. (2021). Про вибір показників ступеня метаморфізму вугілля для прогнозу небезпечних властивостей шахтопласту. ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, (5 (269), 47-60. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-269-5-47-60