Манко, Г., Тітова, О., Кравець, В., & Іброхімова, А. (2021). Інформаційна невизначеність засобів вимірювання, що калібруються. ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, (5 (269), 38-41. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-269-5-38-41