Філімоненко, Н., & Філімоненко, К. (2021). Аналіз надійності енергосистем із огляду на наявність в їхньому складі силових трансформаторів. ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, (5 (269), 29-33. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-269-5-29-33