Морнева, М., Голубєва, С., & Торопов, А. (2021). Цифрові системи автоматичного керування в мехатронних системах. ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, (5 (269), 20-23. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-269-5-20-23