Мелконова, І., & Романченко, Ю. (2021). Підвищення енергоефективності житлових будівель. ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, (5 (269), 17-19. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-269-5-17-19