(1)
Столяр, О. Наукова діяльність князя В.О. Кудашева з розвитку теоретико-методологічних засад агрономії та тваринництва (друга пол. ХІХ cт. – поч. ХХ ст.). VisnikSNU/ 2020, 84-91.