[1]
Столяр, О. 2020. Наукова діяльність князя В.О. Кудашева з розвитку теоретико-методологічних засад агрономії та тваринництва (друга пол. ХІХ cт. – поч. ХХ ст.). ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля. 3(259) (Лют 2020), 84-91. DOI:https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-259-3-84-91.