Аналіз надійності енергосистем із огляду на наявність в їхньому складі силових трансформаторів

  • Н.М. Філімоненко Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • К.В. Філімоненко Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: система ОЕС України, енергосистема, силовий трансформатор, частота відмов окремого підстанційного обладнання

Анотація

Стаття присвячена результатам дослідження щодо  роботи силових трансформаторів, які входять до складу ОЕС України. Визначено причини та характер ушкоджень елементів системи, розглянуто питання надійності електропостачання  енергосистеми в цілому і, зокрема, від якості роботи трансформаторів.Пошкоджуваність трансформаторів безпосередньо впливає на надійність енергосистеми в цілому, тому необхідно приділяти особливу увагу моніторингу їхнього стану та своєчасного підтримання працездатності. Підвищення надійності роботи трансформаторів є ефективним заходом запобігання аварійних наслідків в системі ОЕС України.

Посилання

1. ГКД 34.35.604-96 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту,протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електричних станцій і підстанцій 110 кB - 750 кВ. Правила [Текст] .– Київ: 1996р. – 116 с.

2. Бунько В. Я. Аналіз методів та засобів підвищення надійності елементів релейного захисту. Технологический аудит и резервы производства — № 3/1(23), 2015 С.26-30.

3. СОУ НЕК стандарт підприємства20.261:2018Технічна політика ДП "НЕК"УКРЕНЕРГО" у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж. [Текст] .– Київ: 2018. – 119 с.

4. Дар К.Е. Статистические данные по аварийности энергетического оборудования распределительных устройств 220 кв и выше / К.Е. Дар, В.Н. Таран //Вісники НТУ ХПІ. – 2010.– Вісник № 45.– С. 111-115.

5. Плєшков П. Г. Організація системи моніторингу силових трансформаторів / П. Г. Плєшков, В. Ф. Мануйлов, І. В. Савеленко // Наукові записки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2010. - Вип. 10, ч. 2. - С. 250-255.

6. Wallnerström C., Hilber P., Stenberg S. Asset management framework applied to power distribution for cost-effective resource allocation. International Transactions on Electrical Energy Systems, 2014. Vol. 24(12). P. 1791–1804.

7. БардикЄ. І. Імовірнісно-статистичне моделювання ЕЕС для оцінки ризику відмови силового трансформатора при короткому замиканні в електричній мережі / Є. І. Бардик, М. В. Костерєв, М. П. Болотний// Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця. – 2016.– С.105–109.

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Філімоненко, Н., і К. Філімоненко. «Аналіз надійності енергосистем із огляду на наявність в їхньому складі силових трансформаторів». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 5 (269), Вересень 2021, с. 29-33, doi:10.33216/1998-7927-2021-269-5-29-33.