Цифрові системи автоматичного керування в мехатронних системах

  • М.О. Морнева Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • С.М. Голубєва Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна
  • А.С. Торопов Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: мехатронні системи, автоматична система керування, мікропроцесори, автоматичні пристрої, електромеханічні перетворювачі

Анотація

У статті розглянуто питання щодо цифрових систем автоматичного керування, які відносяться до класу лінійних імпульсних систем, але мають свої особливості. Також знайдені різницеві рівняння і Z-перетворення передавальної функції двома способами: класичним і за допомогою білінійних перетворень. Побудовані перехідні і частотні характеристики системи автоматичного керування (САК). За допомогою математичного моделювання підтверджено, що при порівнянні характеристик безперервного і дискретного фільтрів з ростом частоти відмінність в характеристиках зростає.

Посилання

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/

2. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая єлектроника / Ю.Ф. Опадчий // М.: Горячая линия - Телеком, 2017. - 768 с.

3. Подураев, Ю.В.Мехатроника: основы, методы, применение /Ю. В. Подураев // Учеб. пособие для вузов- М.: Машиностроение, 2006. – 256 с.

4. Карнаухов Н.Ф.Электромеханические и мехатронные системы / Н.Ф. Карнаухов // Учеб. пособие для вузов - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 320 с.

5. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления / В.А. Бесекерский, Е.П. Попов //- СПб.: Изд-во «Профессия», - 2003. – 768 с.

6. Іванов А.О. Теорія автоматичного керування / А.О. Іва-нов // Підручник Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, - 2003.- 250 с.

7. Голубєва С.М., Морнева М.О. Порівняльна оцінка програмних пакетів комп’ютерного моделювання інженерних процесів / С.М. Голубєва, М.О. Морнева // Вісник СНУ ім. В. Даля, вип. 3(233), 2017, с. 44-48.

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Морнева, М., С. Голубєва, і А. Торопов. «Цифрові системи автоматичного керування в мехатронних системах». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 5 (269), Вересень 2021, с. 20-23, doi:10.33216/1998-7927-2021-269-5-20-23.