Підвищення енергоефективності житлових будівель

  • І.В. Мелконова Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • Ю.А. Романченко Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: енергетичні ресурси, житлове будівництво, енергоефективний житловий будинок

Анотація

На сьогоднішній день завдання підвищення енергоефективності є однією з найважливіших для всіх галузей виробництва і життєдіяльності людини. Однією з провідних галузей виробництва в сучасному світі виступає сфера будівництва. Проблема створення і експлуатації сучасної будівлі полягає в тому, що в більшості випадків при його проектуванні не враховується зовсім або враховується з недостатнім ступенем фактор енергозбереження. Проектування енергоефективних будівель - це складна комплексна робота багатьох фахівців, робота яких заснована на принципах максимального забезпечення енергоефективності, екологічності та економічної ефективності будівлі. У будівлі середньої поверховості, в багатоквартирному будинку забезпечити такі критерії представляється часом більш можливим, ніж в малоповерховому будинку. З огляду на те, що власники квартир як спільнота спільно управляють будинком, можливий більш раціональний і вигідний для всіх витрата енергії, води і так далі. Тому в статті розглянуті основні аспекти, та досвід європейських країн, щодо енергоефективності житлових будинків.

Посилання

1. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України. Електроннийресурс. Режимдоступу. -http://minregion.gov.ua

2. Taylor T. Energy efficiency is more than skin deep: Improving construction quality controlin new-buildhousing using therm ography / T. Taylor, J. Counsell, S. Gill // Energy and Buildings. – 2013. – Vol. 66. – Р. 222 – 231.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778813004428

3. Проекти з енергоефективності в Україні. Energy Efficiency Projects in Ukraine. Електронний ресурс. Режим доступу. - http://www.eeib.org.ua

4. Korniyenko S. V. The Experimental Analysis and Calculative Assessment of Building Energy Efficiency / S. V. Korniyenko // Applied Mechanics and Materials. – 2014. – Vol. 618. – Р. 509 – 513.http://www.scientific.net/AMM.618.5096.

5. Богословский В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). / В.Н. Богословский. –М.: Высшая школа, 1970. – 376 с.

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Мелконова, І., і Ю. Романченко. «Підвищення енергоефективності житлових будівель». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 5 (269), Вересень 2021, с. 17-19, doi:10.33216/1998-7927-2021-269-5-17-19.