Математична модель системи «Вібросепаратор – сипка сировина»

  • Д.П. Ребот Національний університет «Львівська політехніка»
  • В.Г. Топільницький Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: вібраційний сепаратор, сипка сировина, математична модель, амплітуда, частота

Анотація

Побудовано розрахункову схему та математичну модель руху довільної точки системи “вібросепаратор - сипка сировина” в процесі сепарації, за умови вертикального коливання сита вібраційного сепаратора. Створена математична модель дає можливість моделювати різного типу нестаціонарні режими, які виникають під час роботи вібраційного сепаратора та провести дослідження впливу змінних параметрів його роботи і характеристик сипкої сировини на ефективність та інтенсивність процесу сепарації, для можливості їх подальшого коригування

Посилання

1. Лукьяненко В.М. Сепарация трудноразделимых семенных смесей. ІІІМеждународная научно-техническая конференцыя “Сельскохозяйственные машины”. Харьков. ХХІІІ Вип. 1. - 2015 г. – с. 95-98.

2. Назаренко І.І. Вплив кута нахилу робочої поверхні вібраційного грохота на ефективність його роботи. НУБА, Київ, Вип. 87. – 2016 р. – с. 69-73.

3. T. B. Linhares, C. B. Santos Vimieiro Analysis of the dynamic forces acting on a vibrating screen and its support structure using a scale model. Measurement.2021. Vol. 176.

4. Ray Singh (2004) Vibratory separators still make the grade for screening dry bulk powders. FiltrationandSeparation. Vol.41. Iss.1. 20-21. https://doi.org/10.1016/S0015-1882(04)00107-7

5. Котов Б.І., Деревенько І.А., Степаненко С.П. Дослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2017р. Вип.2(85). с. 99-102.

6. Топільницький В.Г., Кусий Я.М., Ребот Д.П. Модель опису технологічного середовища оброблювальних систем вібраційного типу. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. Вип.1(88). – с. 5 – 11.

7. Омельянов О.М. Обгрунтування впливу механічних коливань на процес обробки сипкої маси. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. -2019. - Вип.2(93). – с. 68-74.

8. Стоцько З.А., Ребот Д.П., Топільницький В.Г. Визначення впливу властивостей сипкого середовища на ефективність сепарації. Вісник НУЛП Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. Львів. 2018. – Вип.891. – с. 60 – 65.

9. З.А. Стоцько, В.Г. Топільницький, Я.М. Кусий Математична модель опису динаміки вібраційного сепаратора з дебалансним приводом. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. 2013. Вип. 47. - с.28-36

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Ребот, Д., і В. Топільницький. «Математична модель системи ‘Вібросепаратор – сипка сировина’». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 5 (269), Вересень 2021, с. 11-16, doi:10.33216/1998-7927-2021-269-5-11-16.