Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад в умовах фінансової децентралізації

  • Г.В. Гаврюшенко Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Старобільськ
Ключові слова: місцеві бюджети, об’єднана територіальна громада, фінансова децентралізація, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів

Анотація

У статті описано особливості адміністративно-територіальної реформи в Україні та сутність процесу децентралізації державного управління. Показано, що основою сучасного адміністративно-територіального устрою України є об’єднана територіальна громада. Наголошено на тому, що найважливішу роль у ефективному соціально-економічному розвитку об’єднаної територіальної громади відіграє місцевий бюджет. Визначено особливості формування доходної та витратної частини місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад в умовах фінансової децентралізації, охарактеризовано основні досягнення реформи децентралізації фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування.

Посилання

1. Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», наук. ред. В.С. Кравців. Львів, 2016. 264 с.

2. Безпалько О.М. Роль территориальных общин в обеспечении местного экономического развития: теоретические основы исследования. Економіка і організація управління. № 1 (33), 2019. С. 119 – 123.

3. Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/newgromada

4. Доходи і видатки місцевих бюджетів: коротко про головне. URL: https://cost.ua/687-revenues-and-expenditures-of-local-budgets

5. Моделювання ефективної фінансової діяльності органів місцевого самоврядування ОТГ в умовах децентралізації. Консолідований підхід. Практичний посібник. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/563/UA-UNDP-financial-operations-for-local-gov-ATC-1.pdf

6. Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад: роз'яснення експерта. URL: https://decentralization.gov.ua/news/3958

7. Раделицький Ю.О. Місцеві бюджети в умовах поглиблення фінансової децентралізації в Україні. Монографія. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 312 с.

8. Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text

9. Ткачук А.Ф. Про бюджет і не тільки. Спеціально для об'єднаних територіальних громад. К. ІКЦ «Легальний статус», 2016. 76 с.

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Гаврюшенко, Г. «Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад в умовах фінансової децентралізації». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 214-21, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-214-221.