Дослідження впливу мікролегування на зносостійкість гальмівних колодок

  • О.В. Шевченко Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • О.В. Сергієнко Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • Б.М. Возлюблений Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: гальмівна колодка, зносостійкість, мікролегування, фрикційний чавун, інтенсивність зношування

Анотація

В статті досліджено вплив мікролегування на зносостійкість гальмівних колодок, а саме вплив концентрації вуглецю та алюмінію на вміст, морфологію та дисперсність цементиту у чавуні при введенні модифікаторів системи Si-Ca та Si-Ca-Ba-Ce. Отримані закономірності графітизації марганцевих сірих чавунів, легованих алюмінієм, при їхньому модифікуванні лігатурами системи Si-Ca та Si-Ca-Ba-Ce дають можливість встановити оптимальний вміст цих лігатур у чавуні, при якому забезпечується його задовільна структура без утворення міждендритного графіту та без перевищення допустимого вмісту вторинного цементиту, який забезпечує мінімальну інтенсивність зношування важко навантажених гальмівних колодок в умовах сухого тертя.

Посилання

1. Ямшинський М.М., Назаренко В.С., Кравченко К.О. Аналіз гальмівних колодок та шляхи оцінки їх перспективних конструкцій // ВІСНИК СНУ ім. В. Даля, 2015. № 1 (218). С. 204 – 209.

2. Шелушевич А.М. Структура и свойства литых фрикционных материалов / А.М. Шелушевич, С.П. Бортников. – Полоцк: Изд-во ПГУ, 2010. – 287с.

3. ХудокормовД. А. Повышение прочности и теплопроводности чугунка путём управления процесами формирования его структуры : дис. канд. техн. наук: 05.16.04 / ХудокормовДмитрийАндреевич–Минск, 2000. 144 с.

4. Ползунов В.В. Вягилев К.М., Меркулов Е.И. Металловедение износостойких чугунов. – М.: Металлургия, 1982. 356 с.

5. Тихонович В. І., Гаврилюк В. П., Тихонович В. В., Грипачевський А. Н. Формування зносостійких структур хромистих сталей і чавунів // Металознавство та обробка металів. 2003. № 3;

6. Пілюшенко В. Л., Шаповалов Ю. С. Формування структури і властивостей зносостійких чавунів зі зміною ступіня їх легування // Металознавство та обробка металів, 2004. № 2.

7. Марукович Е.И., Карпенко М.И. Износостойкие сплавы. – М.: Машиностроение, 2005. 428с.

8. Кузнецов О.П., Махненко Р.С. Сплавы для работы в экстремальных условиях трения. – К.: Наук. думка, 1991. 267с.

9. Tribological study of Fe–Cu–Cr–graphite alloy and cast iron railway brake shoes by pin-on-disc technique / C. Ferrer, M. Pascual, D. Busquets, E. Rayón. // Wear, 2010. 268. P. 784–789.

10. Tribological investigation of titanium-based materials for brakes / Peter J. Blau, Brian C. Jolly, Jun Qu таін.]. // Wear, 2007. 263. P. 1202 –1211.

11. Сапунов Д.Н., Корягин П.В., Самойлов В.В. Усталостный износ фрикционных материалов. – К.: Наук. думка, 1992. 193с.

12. Марукович Е.И., Зинченко О.П. Новые фрикционные материалы. – М.: Машиностроение, 2000. – 274 с.

13. Балицький М.Г. Експериментальні методи оптимізації ливарних сплавів. – Львів: Львівська політехніка, 2003. 204 с.

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Шевченко, О., О. Сергієнко, і Б. Возлюблений. «Дослідження впливу мікролегування на зносостійкість гальмівних колодок». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 194-00, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-194-200.