Застосування самоусмоктувальних мішалок при сульфуванні вуглеводнів

  • С.В. Шабрацький Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • В.І. Шабрацький Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: сульфування, самоусмоктувальна мішалка, масообмінний апарат, система газ – рідина

Анотація

Наведені результати дослідження роботи технологічної схеми сульфування алкилбензолів газоподібним сірчаним ангідридом. На підставі аналізу роботи установки та опрацьованих літературних даних розроблені сульфуратори об’ємного типу для отримання сульфонолу НП-3. Отримані результати експериментальних досліджень, дозволяють змоделювати промислову установку для газорідинних процесів, зокрема для процесу сульфування. Зроблена спроба довести, що використання апаратів з барботерами, для вводу газового реагенту для екзотермічної реакції сульфування в системі газ-рідина є ресурсновитратним та громіздким в апаратурному оформленні.

Посилання

1. Соколов В. І., Кроль О. С., Єпіфанова О. В. Гідравліка: навчальний посібник / Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. 160с.

2. Штербачек З., Тауск П. Перемешивание в химической промышленности. - Л.: Госхимиздат, 1963. 416с.

3. Войнов Н. А. Современные проблемы и методы биотехнологии: Красноярск : ИПК СФУ, 2009. 418 с.

4. Устройство для смешения жидкости с газом: А. с. 1318271 СССР. Опубл. 23.06.87, Бюл. № 23.

5. Устройство для аэрации и перемешивания жидкости: А. с. 1165442 СССР. Опубл. 1985, Бюл. № 25.

6. Смеситель для обработки систем газ-жидкость А. с. 437522 СССР. Опубл. 1974, Бюл. № 28.

7. Metods of Mixing Liquids and Apparatus therefor . пат 1104032 Великобритания. МПК В01F. опубл. 21.02.68

8. Устройство для насыщения жидкостей газами А. с. 253756 СССР. Опубл. 1973, Бюл. № 31.

9. Устройство для смешения жидкостей А. с. 398265 СССР. Опубл. 1973, Бюл. № 38.

10. Бальцежак С.В. Гидродинамика и массоотдача в жидкой фазе у границы газ-жидкость в двухфазных (газ-жидкость) и трехфазных (газ-жидкость-твердое тело) системах в барботажных аппаратах с механическим перемешиванием. дис. канд. техн. наук: 05.17.08, 1982. 205с.

11. Беркман Б.Е. Сульфирование и щелочное плавление в промышленности органического синтеза: М.: Госхимздат, 1960. 267 с.

12. Брагинский Л.Н., Бегачев В.И., Барабаш В.М. Перемешивание в жидких средах. - Л.: Химия, 1984. 336 с.

13. Шабрацкий В.И., Мартыненко Н.А. Сульфирование углеводов в производстве сульфонола НП-3. Химия и химическая технология. 1987. (№ 4) С. 36-38.

14. Пристрій для перемішування рідин пат 60097 Україна Опубл. 2011 р., Бюл. № 11.

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Шабрацький, С., і В. Шабрацький. «Застосування самоусмоктувальних мішалок при сульфуванні вуглеводнів». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 182-7, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-182-187.