Квантовий вихід фотоемісії і методи його вимірювання

  • І.Д. Чернікова Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • М.Г. Черніков Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • О.М. Чернікова Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • В.О. Недобіга Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: фотоелектронний помножувач, фотокатод, фотон, монохроматичне випромінювання, квант світла, термостолбік

Анотація

Останнім часом досягнуто значного прогресу в розробці інтенсивних джерел випромінювання і нових оптичних елементів для вакуумної ультрафіолетової частини спектру (ВУФ). Цей прогрес послужив основою для розвитку багатьох перспективних практичних додатків: рентгенолітографія, рентгенівської голографії, мікроскопіїта ін. Для розвитку цих напрямків, зокрема для оптимізації параметрів джерел і вибору оптичних елементів, необхідні якісні кількісні (абсолютні) вимірювання характеристик випромінювання. Однак проведення таких вимірювань в ВУФ діапазоні спектра є досить складним завданням. Справа в тому, що в цьому діапазоні спектра всі речовини володіють великим і сильно мінливих, залежно від довжини хвилі, поглинанням. Тому всі детектори випромінювання вимагають незалежного калібрування по еталонному джерелу у всьому діапазоні довжин хвиль, так як їх чутливість залежить від властивостей і чистоти поверхні, якапоглинає. У представленій роботі показана методика фотометрії монохроматичноговипромінювання в ультрафіолетовій області спектра, використовуючи два прилади: калібрований термостолбік і фотоелектронний помножувач, вікно якого покрито тонким шаром саліцилової-кислого натрію.

Посилання

1. Черніков М.Г., Чернікова О.М., Гордєєв В.В. Воднева лампа як джерело ультрафіолетового випромінювання в фотоспектроскопії. IV Международная научно-практическая конференция «PRIORI-TYDIRECTINSOFSCIENCEANDTECHNOLOGYDEVELOPMENT» 20 – 22 декабря 2020 года, Киев, Украина

2. Ананьева Л.И., Шишловский А.А. Спектр люминесценции салицилово-кислого натрия ДАН, СССР,17, 1937. С. 183–186.

3. Шевелько А.П. Абсолютные измерения в ВУФ области спектра с помощью люминесцентного детектора. Квантовая электроника, 23. №8, 1996. С 748-750.

4. Кулышев А.М., Черникова И.Д., Черников Н.Г. Влияние состояния поверхности полупроводников на работу фотодетекторов. Вісник Східноукраїнського націо-нального університету ім. В.Даля, 2016. №2 (226),С. 112 – 123.

5. Черников Н.Г., Черникова И.Д. Исследование адсорбции германия на поверхность арсенида галлия фотоэмиссионным методом Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, 2017. № 6 (237), С. 133‒138

6. Черніков М.Г., Чернікова І.Д., Аліев В.Є. Дослідження адсорбції барію на поверхню арсеніду галію фотоемісійним методом.Вісник Східноукраїнського націо-нального університету ім. В.Даля, 2019. № 1 (249), С. 114‒124. ISSN 1998-7927

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Чернікова, І., М. Черніков, О. Чернікова, і В. Недобіга. «Квантовий вихід фотоемісії і методи його вимірювання». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 178-81, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-178-181.