Часопролітна мас-спектрометрична установка

  • М.Г. Черніков Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • І.Д. Чернікова Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • О.М. Чернікова Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • В.В. Гордєєв Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: мас-спектр, вакуум, генератор імпульсів, блок порівняння, інтегратор, індікатор

Анотація

Потреба техніки і технологій привели до різкого прискорення дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт для вивчення в надвисокому вакуумному середовищі як поверхневих, так і об'ємних властивостей твердих тіл. Як відомо, на поверхневі властивості твердих тіл в значній мірі впливають адсорбційні процеси, обумовлені навколишнім середовищем, тобто елементним складом газу, що знаходиться у вакуумній системі. Атоми і молекули газу відрізняються своєю масою, отже їх можна ідентифікувати цієї фізичної величиною. Тому мас-спектрометрія, як метод аналізу складу складних газових сумішей та їх ідентифікації за масами, є одним з найбільш ефективним для визначення молекулярної маси газу, його складу і структури. У даній роботі запропонована часопролітна мас-спектрометрична установка з підвищеною швидкодією, точністю і надійністю вимірювання мас газу у вакуумній системі, а це даэ можливість проводити біль якісний аналіз адсорбційних процесів на поверхні твердого тіла.

Посилання

1. Черепин В.Т., Васильев М.А. Методы и приборы для анализа поверхности материалов. Киев, 1982. 400 с.

2. Черепин В.Т. Ионный микрозондовый анализ. Киев, 1992. 344 с.

3. IvasishinO.M., CherepinV.T., KolesnikV.N., GumenyakN.M. Anautomateddialatometriesystm: InstrumentsandExperital-Techniques 53 (3), 2010. C 457-460.

4. Шаповалова Е.Н., Пирогов А.В. Хромотаграфические методы анализа. Москва, изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. 120 с.

5. А.с. SU 1527677 A1 СССР, МКИ4 H 01 J 49/40 Времяпролетная масс-спектроскопическая установка / Черников Н.Г., Щербаков Ю.И. №4184721/24–21; заявл. 26.01.87; опубл. 07.12.89. Бюл. № 45.

6. Черніков М.Г., Чернікова І.Д. Високовакуумний нанометричний комплексний спектрометр.: Вісник Східноукр. нац. університету ім. В. Даля, 2020. № 4 (260), С. 144 ‒148. DOI: https//doi.org/10.33216/1998-7927-2020-260-4-144-148

7. Соколов В.І., Кроль О.С., Єпіфанова О.В. Гідравліка. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. 160 с. Транслитерация Sokolov V., Krol O., Yepifanova O. Hydraulics. Severodonetsk: V. Dahl EUNU, 2017. 160

8. Sokolov, V., Krol, O., Baturin, Y.: Dynamics Research and Automatic Control of Technological Equipment with Electrohydraulic Drive. 2019 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). IEEE (2019). DOI: https://doi.org/10.1109/RUSAUTOCON.2019.8867652

9. Sokolov, V.: Transfer functions for shearing stress in nonstationary fluid friction. In: Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2019). ICIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering, vol. 1, pp. 707-715. Springer, Cham (2020). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22041-9_76.

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Черніков, М., І. Чернікова, О. Чернікова, і В. Гордєєв. «Часопролітна мас-спектрометрична установка». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 174-7, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-174-177.