Комплексні випробування несучих конструкцій пасажирського вагона з закінченим призначеним терміном служби заводом виробником

  • О.В. Фомін Державний університет інфраструктури та технологій, Київ
  • П.М. Прокопенко Державний університет інфраструктури та технологій, Київ
Ключові слова: пасажирський вагон, строк служби, випробування, несучі конструкції

Анотація

Аналіз технічного стану пасажирських вагонів після проведення планових видів ремонту показує, що значна їх частина знаходиться в задовільному стані. Через недостатнє фінансування придбання нових вагонів для забезпечення безперебійного виконання пасажирських перевезень залізничним транспортом актуальним залишається завдання проведення робіт щодо дослідження з визначення залишкового ресурсу та можливості продовження експлуатації пасажирських вагонів в межах України за межами призначеного терміну служби.

Посилання

1. Fomin О.V., Burlutsky O.V., Fomina Yu.V. Development and application of cataloging in structural design of freight car building, Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2015, No. 2 – P.250-256.

2. Фомін, О.В. Розробка методики впровадження різних профілів в якості складових елементів несучих систем вантажних вагонів, Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків. – 26´2012 С.29-33

3. Freight cars major metals / Trains, 2015, Marts. – 20 p.

4. Lovska, A. A. Peculiarities of computer modeling of strength of body bearing construction of gondola car during transportation by ferry-bridge, Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». – 2015. - №1. – p. 49 – 54.

5. Mirosław Nader, Marian Sala, Jarosław Korzeb, Arkadiusz Kostrzewski, Kolejowy wagon transportowy jako nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do przewozu naczep siodłowych i zestawów drogowych dla transportu intermodalnego, Logistyka. – 2014. – №4. – P. 2272 – 2279.

6. Фомін, О.В., Гостра А.В., Варіаційне описання конструктивних виконань вантажних вагонів, Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДЕТУТ, 2015. – Вип.26-27. – С.137-147.

7. Divya Priya G., Swarnakumar A., Modeling and analysis of twenty tonne heavy duty trolley, Intern. J. of Innovative Technology and Research. – 2014. – Vol. 2, №. 6. – P. 1568–1580.

8. Krason W., Niezgoda T., Fe numerical tests of railway wagon for intermodal transport according to PN-EU standards, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences. – 2014. – Vol. 62. – Iss. 4. – P. 843–851.

9. Мороз, В. І. "Математичний запис задачі оптимізаційного проектування напіввагонів за кри-терієм мінімальної матеріалоємності." Зб. наук. праць.-Харків: УкрДАЗТ (2009): 121-131.

10. Hauser V., Nozhenko O.S., Kravchenko K.O., Loulová M., Gerlici J., Lack T. Impact of wheelset steering and wheel profile geometry to the vehicle behavior when passing curved track. «Manufacturing Technology». June 2017, Vol. 17, No. 3, p. 306-312.

11. Tartakovskyi, E., Gorobchenko O., Antonovych A., Improving the process of driving a locomotive through the use of decision support systems, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 5, Issue 3 (83). – P. 4–11.

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Фомін, О., і П. Прокопенко. «Комплексні випробування несучих конструкцій пасажирського вагона з закінченим призначеним терміном служби заводом виробником». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 133-7, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-133-137.