Багатофункціональний пристрій для контролю технічного стану ходових частин вагонів в експлуатації

  • О.В. Фомін Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна
  • А.О. Ловська Український державний університет залізничного транспорту, Харків
  • Д.І. Скуріхін Український державний університет залізничного транспорту, Харків
  • В.В. Бондаренко Український державний університет залізничного транспорту, Харків
Ключові слова: вагон, ходові частини, контроль технічного стану, пристрій оглядача вагонів, власні коливання, автоматична ідентифікація

Анотація

В публікації подані результати дослідження впливу засобів контролю технічного стану та технічної діагностики на експлуатаційну готовність залізничного рухомого складу. В результаті показано, що для збільшення коефіцієнта готовності потрібно прагнути не тільки до збільшення напрацювання на відмову вузлів вагона, але й до скорочення часу змушеного простою вагона на операціях технічного обслуговування і ремонту. Застосування сучасних засобів контролю технічного стану ходових частин вагонів дозволяє значно скоротити час змушеного простою вагонів. З’ясовано, що важливим напрямком вдосконалення системи технічного обслуговування і ремонту вагонів є широке впровадження об'єктивних методів і автоматизованих засобів технічної діагностики і контролю. Зазначено, що під час зупинок поїздів на станціях технічне обслуговування носить суб’єктивний характер, а якість суб'єктивного діагностування або контролю технічного стану має дуже великий розкид, так як залежить від стану і досвіду оглядача, змінюється від умов погоди і пори доби, тощо. Для удосконалення технології технічного обслуговування, автоматизації та переважного виключення суб'єктивних методів контролю технічного стану запропоновано застосування багатофункціонального пристрою оглядача вагонів на основі технологій автоматизованого контролю технічного стану та ідентифікації рухомого складу залізниць під час зупинок поїздів на станціях. Відмічено, що впровадження на залізницях систем автоматичної ідентифікації рухомого складу сприяє оперативному доступу до інформації про параметри вагонів в реальному режимі часу, тому очікується, що завдяки поєднанню систем контролю технічного стану та автоматичної ідентифікації стане можливим впровадження нових концепцій системи технічного обслуговування та ремонту, підвищення експлуатаційної готовності рухомого складу залізниць.

Посилання

1. Fomin Oleksij, Lovska Alyona, Radkevych Valentyna, Horban Anatoliy, Skliarenko Inna and Gurenkova Olga The dynamic loading analysis of containers placed on a flat wagon during shunting collisions. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol. 14, No. 21, November 2019: PP 3747-3752 http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2019/jeas_1119_7989.pdf

2. Fomin Oleksij, Lovska Alyona. Establishing patterns in determining the dynamics and strength of a covered freight car, which exhausted its resource . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 6, Issue 7 (108). PP. 21–29.

3. Мартинов І.Е., Бондаренко В.В., Скуріхін Д.І Підвищення експлуатаційної надійності пасажирських вагонів на основі акустичного контролю колісних пар. Міжнародний інформаційно-технічний журнал «Вагонний парк». Харків. 2011. Вип. 6. С. 36–39.

4. Бондаренко В.В., Скуріхін Д.І., Мосійчук Т.В. Розроблення та випробування макетного зразка пристрою акустичного контролю колісних пар. Збірник. науових. праць УкрДАЗТ. Харків. Вип. 141. 2013. С. 83 – 87.

5. Скуріхін Д. І. Удосконалення технології технічного обслуговування та діагностики колісних пар пасажирських вагонів на основі методу акустичного контролю: дис. … канд. техн. наук: 05.22.07 / ДНДЦ УЗ Київ, 2014. 143 с.

6. Onboard Acoustic Diagnostic System of railway vehicle. URL:https://youtu.be/hWA4xnJubH0 (дата звернення: 13.02.2021).

7. ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. [Чинний від 1996-01-01] Вид. офіц. Київ, 1994. 91 с. (Інформація та документація).

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Фомін, О., А. Ловська, Д. Скуріхін, і В. Бондаренко. «Багатофункціональний пристрій для контролю технічного стану ходових частин вагонів в експлуатації». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 128-32, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-128-132.