Дослідження витікання газу з отвору в тарілці провального типу

  • Г.В. Тараненко Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: газ, рідина, гідродинамічний режим, тарілки провального типу, газорідинний шар, переріз шару, висота шару

Анотація

У роботі розглянуті особливості введення газу в рідину на тарілках провального типу, які визначають гідродинамічні режими їх роботи. Робота тарілки розглядається на основі рівняння Бернуллі в різних перерізах газорідинного шару. Обґрунтовується величина певної висоти газорідинного шару, при якій настає зміна гідродинамічного режиму в газорідинному шарі на тарілках провального типуБув проведений аналіз літератури за методиками вимірювання динамічного напору струменя газу, що витікає з отвору в плоскій стінці в рідину. Показана ідентичність гідродинамічних характеристик витікання газового струменя в повітря і воду. Таким чином, ядро газорідинного струменя на досить великій відстані від отвору, залишається газовим.

Посилання

1. Тараненко Г.В. Гидравлические и массообменные характеристики тарелок провального типа с различным диаметром отверстий: монография. - Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля, 2013. 174 с.

2. Касаткин А.Г., Дытнерский Ю.И., Попов Д.М. Гидравлические закономерности процессов на барботажных тарелках провального типа. Хим. пром. Москва, 1961. № 7. С. 482 – 491.

3. Васильев А.С., Талачев В.С., Павлов В.П., Плановский А. Н. Закономерности истечения струи газа в жидкость. ТОХТ Москва, 1970. том ІV. № 5. С. 727 – 735.

4. Тараненко Г.В. Исследование гидродинамических характеристик тарелок провального типа Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Луганськ, 2013. Вип. 14. С. 143 – 146.

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Тараненко, Г. «Дослідження витікання газу з отвору в тарілці провального типу». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 124-7, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-124-127.