Циркуляція сипкого матеріалу в горизонтальних циліндричних робочих камерах віброапаратів

  • В.Г. Табунщіков Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • В.М. Москалик Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: вібраційниц стенд, швидкість циркуляції, сипкий матеріал, відносне прискорення, діаметр робочої камери

Анотація

В статті представлено опис розробленої екпериментальної установки, яка складається з універсального вібаційного стенду та модельного апарата зі зміннимигоризонтальними циліндричними робочими камерами, вісь яких паралельна повздовжньої осі вібратора. Конструкція вібратора універсального вібраційного стенду дозволяє отримувати кругові, елиптичні та направлені коливання модельного апарата. Розроблена методика вимірювань параметрів коливаннь модельного вібраційного апарата достатньо трудовмістка, але дозволяє фіксувати за допомогою катетометра та фотозйомки траекторію коливань та визначати амплітуди. Для виміру швидкості циркуляції в сипкий матеріал додавалися мічені (забарвлені) частки. Швидкість циркуляції визначалася шляхом виміру часу проходження міченими частками сектора, відкладеного на склі модельного апарата. В статті наведені результати експериментального вивчення впливу параметрів коливань та геометричних розмірів (діаметру) робочої камери горизонтального апарату, вісь якого паралельна повздовжньої осі вібратора, на швидкість циркуляції сипкого матеріалу. Експерименти проводилися на модельному матеріалі – скляному бісері, який має гарні сипкі властивості. Встановлено характер залежності швидкісті циркуляції сипкого матеріалу від відносного прискорення вібрації і діаметра робочих камер модельних апаратів.

Посилання

1. Членов В.А., Михайлов Н.В. Виброкипящий слой: монографія. М.: 1972. 336 с.

2. Вибрация в технике: Справочник в 6 т./Ред. совет: В.Н. Челомей (пред.). М.; Машиностроение, 1981. Т.4. Вибрационные процессы и машины / Под. ред. Э.Э. Лавендела. 1981. 509 с.

3. Русанов С.А. Моделювання гідродинаміки віброкиплячого шару з розробкою утилізатора тепла сипких матеріалів : автореф. дис. канд. техн. наук: 05.17.08 / Херсонський національний технічний університет. Херсон, 2000. 25 с.

4. Пасько А.А. Разработка новых конструкций вибрационных смесителей барабанного типа для сыпучих материалов и методики их расчёта: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.04.09 / Тамбовский государственный технический университет. Тамбов, 2000. 16 с.

5. Котов Р.А.Обоснование параметров вибрационного смесителя сыпучих кормов с гибким рабочим органом: дис. канд. техн. наук: 05.20.01 / Алтайский государственный аграрный университет. Барнаул, 2015. 164 с.

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Табунщіков, В., і В. Москалик. «Циркуляція сипкого матеріалу в горизонтальних циліндричних робочих камерах віброапаратів». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 117-23, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-117-123.