Інженерний консалтинг в системі забезпечення якості виробів

  • А.П. Ніколаєнко Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • T.O. Шумакова Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: інженерний консалтинг, життєвий цикл виробів, прогнозування відсотку браку, точність, статистичні методи, діаграма «Причин та результатів»

Анотація

Стаття присвячена можливостям застосування інженерного консалтингу, як методу досягнення конкурентоспроможності машинобудівних виробництв. Показана необхідність використання гнучких сучасних підходів до управління виробничими процесами при переході на нові технології для гарантованого досягнення високих результатів щодо якості виробів, витрат на їх виробництво та термінів виведення нових виробів на ринок. Проаналізовано можливості інженерного консалтингу, як нової області діяльності, на всіх етапах життєвого циклу виробів машинобудування. Розглянуто питання забезпечення якості виробів, їх точності. Запропоновано діаграму «Причин та результатів», як методу дослідження факторів, що впливають на точність. Показано важливість прогнозування відсотку браку при впровадженні нових технологій та можливості використання для цього статистичних методів.

Посилання

1. Соколов В.І., Кроль О.С., Єпіфанова О.В. Гідравліка. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. 160 с.

2. Sokolov, V., Krol, O., Baturin, Y.: Dynamics Research and Automatic Control of Technological Equipment with Electrohydraulic Drive. 2019 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). IEEE (2019). DOI: https://doi.org/10.1109/RUSAUTOCON.2019.8867652.

3. Sokolov, V.: Transfer functions for shearing stress in nonstationary fluid friction. In: Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2019). ICIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering, vol. 1, pp. 707-715. Springer, Cham (2020). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22041-9_76.

4. Кроль О.С. Параметрическое моделирование металлорежущих станков и инструментов. Монография. Луганськ: СНУім. В. Даля, 2012. 116 с.

5. Krol O., Sokolov V. Parametric modeling of machine tools for designers. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2018. 112 p. DOI:https://doi.org/10.7546/PMMTD.2018

6. KrolO.S., SokolovV.I. 3D Modeling Of Machine Tools For Designers. Sofia: Prof. Marin Drinov Academy Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2018. 140 p. DOI:https://doi.org/10.7546/3D_momtfd.2018

7. Krol O., Sokolov V. Modeling of carrier system dynamics for metal-cutting machines. IEEE Proceedings 2018 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). 2018. P. 1–5.

8. Мицык А.В., Федорович В.А. Пути интенсификации вибрационной отделочно-зачистной обработки комбинированием схем энергетических воздействий на рабочую среду и детали. Авіаційно-космічна техніка і технологія. 2011, № 6 (83). С. 26 – 34.

9. Міцик А.В., Федорович В.О. Оцінка ефективності вібраційної оздоблювально-зачищувальної обробки у резервуарах з мультиенергетичним впливом і різною формою поперечного перерізу. Різання та інструмент в технологічних системах: Міжнар. наук.-техн. зб. Харків: НТУ «ХПІ», 2019. Вип. 90. С. 51 – 63.

10. Міцик А.В., Федорович В.О. Методичні основи теоретичного та експериментального оцінювання процесу віброобробки деталей технологічними системами комбінованого динамічного впливу вільного абразивного середовища. Різання та інструмент в технологічних системах: Міжнар. наук.-техн. зб. Харків: НТУ «ХПІ», 2019. Вип. 89. С. 100 – 108.

11. Мицык А.В., Федорович В.А. Аналитика, комментарии и классификация технологий отделочно-зачистной виброобработки, созданных комбинированием различных схем энергетического воздействия. Сучасні технології в машинобудуванні. Харків: НТУ «ХПІ», 2016. Вип. 11. С. 175 – 189.

12. Kundrák J., Mitsyk A.V., Fedorovich V.A., Morgan M., Markopoulos A.P. The Use of the Kinetic Theory of Gases to Simulate the Physical Situations on the Surface of Autonomously Moving Parts During Multi-Energy Vibration Processing. MaterialsVol. 12 (19), p. 1 – 26, (2019). DOI: https://doi.org/10.3390/ma12193054

13. Кроль О.С. Методы и процедуры динамики шпиндельных узлов: Монография. Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2014. 154 с.

14. Харламов Ю.А., Соколов В.И., Кроль О.С. Трибологическая надежность металлорежущих станков. Северодонецк: ВНУ им. В. Даля, 2017. 320 с.

15. Кроль О.С., Хмеловский Г.Л.Оптимизация и управление процессом резания: учебное пособие. Київ: УМК ВО, 1991. 140 с.

16. Кроль О.С., Соколов В.И.Методы и процедуры инженерного прогнозирования в станкостроении. Северодонецк: ВНУ им. В. Даля, 2017. 116с.

17. Бирбраер Р.А, Альтшулер И.Г. Основы инженерного консалтинга. М.: Дело, 2011, 232 с.

18. Хитосе Кумэ. Статистические методы повышения качества. М.: Финансы и статистика, 1990. 304 с.

19. Дерібо О.В. Основи технології машинобудування. Частина 1: навчальнийпосібник. Вінниця: ВНТУ, 2013. 125 с.

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Ніколаєнко, А., і ШумаковаT. «Інженерний консалтинг в системі забезпечення якості виробів». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 98-107, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-98-107.