Дослідження планетарно-шнекових змішувачів

  • В.Б. Модестов Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • В.Г. Табунщиков Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: змішувачі, планетарно-шнекові, сипкі матеріали, математична статистика, конструювання, привід, потужність

Анотація

В статті дослідженопроцес розподілу сипких компонентів у планетарно-шнекових змішувачах. Проведені експериментальні роботи з відбором проб зі змішувача. Для обробки отриманих даних застосовані методи математичної статистики. Виявлені напрямки найбільш повільного розповсюдження компонентів. Приведені результати моделювання навантажень, що діють на шнек та корпус змішувачів. Експериментально визначено витрати енергії на змішування. Запропоновані інженерні формули для розрахунку необхідної потужності приводу. Приведені результати обслідування змішувачів на діючих виробництвах. Дани рекомендації до проектування такого типу змішувачів.

Посилання

1. Макаров Ю.И. Аппараты для смешения сыпучих материалов. М.: Высш.шк., 1973. 216 с.

2. Модестов В.Б. Смесители сыпучих и пастообразных материалов: монография. Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2011. 352 с

3. Смесители для сыпучих и пастообразных материалов: каталог. М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1991. 52 с.

4. Williams I.C., Khan M.I. The Mixing and Segregations of Particulate Solids of Differend Particle Size. The Chemical Engineer. 1973, Ian. P. 19-25.

5. Stange K. Beurteilung von Mischgeraten mit Hilfe Statistischer Verfaren. Chemie-Ingenier-Technick. 1954. №26. s. 150-155.

6. Stange K. Die mischgute einer Zufallmischung als Grundlage zur Beurteilung von Mischversuchen. Chemie-Ingenier-Technick, 1954. № 26. s. 331-337.

7. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. -9-е изд. М.: Высшая школа, 2003. 479 с.

8. Модестов В.Б., Куліков Д.О. Сипкі матеріали. Вивчення розподілу компонентів у змішувачах. Хімічна промисловість України, , 2003. № 3. С. 29-31.

9. Модестов В.Б. Определение затрат энергии на перемешивание в планетарно-шнековых смесителях.Ж. «Химическое и нефтегазовое машиностроение», , 2002. №3. С. 13-15.

10. Модестов В.Б. Определение мощности смесителя, необходимой при смешивании сыпучих материалов. Химическое и нефтегазовое машиностроение, №3, 2003. С. 7-8.

11. РД РТМ 26-01-129-80 Машины для переработки сыпучих материалов. Метод выбора оптимального типа питателей, смесителей и измельчителей. Северодонецкий филиал НИИХиммаш, 1980. 96 с

12. Кольцевой сдвиговый прибор Бромхеда (Torshear apparatus 27-WF2202) (фирма "Wykeham Farrance") URL: http://www.ellis-ltd.com.ua/?do=equipments&cat_id=1&rub_id=11&id=88(дата звернення 29.01.2021 р.)

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Модестов, В., і В. Табунщиков. «Дослідження планетарно-шнекових змішувачів». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 90-97, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-90-97.