Дослідження зусіль що діють на робочи елементи змішувачів сипких матеріалів

  • В.Б. Модестов Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: змішувачі сипких матеріалів, горизонтальний корпус, плужні, стрічкові, динамічне тензометрування, потужність

Анотація

В статті дослідженозалежність опору руху робочих елементів змішувачів сипких матеріалів з горизонтальним циліндричним корпусом від геометричних розмірів корпусу та конфігурації елементів що змішують, частоти обертання ротора, коефіцієнта заповнення корпусу, фізико-механічних властивостей матеріалу що змішується. Перевірена експериментально математична модель для розрахунку опору руху робочих елементів з застосуванням методу динамічного тензометрування. Пропоновані рекомендації що до конструкції та режимів експлуатації змішувачів з горизонтальним циліндричним корпусом.

Посилання

1. Макаров Ю.И. Аппараты для смешения сыпучих материалов. М.: Высш.шк., 1973. 216 с.

2. Модестов В.Б. Смесители сыпучих и пастообразных материалов: монография. Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2011. 352 с

3. Смесители для сыпучих и пастообразных материалов: каталог. М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1991. 52 с.

4. Модестов В.Б. Разработка методики расчета плужных смесителей для сыпучих материалов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.04.09 / МИХМ. М., 1984. 144 с.

5. Орлов Г.И., Багринцев И.И. , Модестов В.Б. Смеситель для сыпучих материалов. А. С. № 1151285, B01F 7/04, 22.12.84.

6. Модестов В.Б. Определение мощности смесителя, необходимой при смешивании сыпучих материалов. Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2003. №3. С.7-8.

7. РД РТМ 26-01-129-80 Машины для переработки сыпучих материалов. Метод выбора оптимального типа питателей, смесителей и измельчителей. Северодонецкий филиал НИИХиммаш, 1980. 96 с

8. Кольцевой сдвиговый прибор Бромхеда (Torshear apparatus 27-WF2202) (фирма "Wykeham Farrance") URL: http://www.ellis-ltd.com.ua/?do=equipments&cat_id=1&rub_id=11&id=88(дата звернення 29.01.2021 р.)

9. Schreuber G., Alt Chr. Investigation of the mixing process in solid mixers of different sizes. Processing technology..1980. №2. P.57-68.

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Модестов, В. «Дослідження зусіль що діють на робочи елементи змішувачів сипких матеріалів». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 83-89, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-83-89.