Розвиток вібраційної оздоблювально-зачищувальної обробки в середовищі вільних абразивних гранул

  • А.В. Міцик Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: віброобробка, робоче середовище, одинична гранула, оброблювана деталь, мікрорізання, пружнопластичне деформування, модель віброобробки

Анотація

Розглянуто перспективи розвитку вібраційних технологій і обладнання в сучасному машинобудуванні. Викладена фізична і практична сутність і закономірності процесу оздоблювально-зачищувальної віброобробки. Наведено відмінні риси процесів мікрорізання і пружнопластичного деформування оброблюваних поверхонь. Проведено структурне механо-фізичне моделювання процесу руйнування поверхневого шару матеріалу оброблюваної деталі. Викладено технологічні можливості та вказані шляхи інтенсифікації віброобробки скороченням допоміжного часу механізацією завантаження і вивантаження середовища з резервуара та відділенням деталей від робочого середовища.

Посилання

1. Мицык А.В., Федорович В.А. Пути интенсификации отделочно-зачистной обработки комбинированием схем энергетических воздействий на рабочую среду и детали. Авіаційно-космічна техніка і технологія. Харків, НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2011. № 6 (83). С. 26 – 34.

2. Мицык А.В., Федорович В.А. Развитие новых технологий вибрационной отделочно-зачистной и упрочняющей обработки деталей общемашиностроительного применения. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: нові рішення в сучасних технологіях. Харків, НТУ «ХПІ», 2012. № 47 (953). С. 226 – 233.

3. Мицык А.В., Фадеев В.А., Федорович В.А. Развитие вопросов кинематики и динамики процессов отделочно-зачистной обработки в колеблющемся резервуаре. Різання та інструменти в технологічних системах. Харків, НТУ «ХПІ», 2012. № 82. С. 171 – 182.

4. Карташов И.Н., Шаинский М.Е., Власов В.А. Обработка деталей свободными абразивами в вибрирующих резервуарах. Киев: Вища школа, 1975. 188 с.

5. Бабичев А.П., Бабичев И.А. Основы вибрационной технологии. Ростов-на-Дону, 2008. 694 с.

6. Носко П.Л., Калмиков М.О., Ніколаєнко А.П., Лубенська Л.М. Застосування вібраційної обробки для підвищення якості виробів: монографія. Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Луганськ: Ноулідж, 2009. 292 c.

7. Калмиков М.О., Шумакова Т.О., Струтинський В.Б., Лубенська Л.М. Інструмент для обробки деталей вільними абразивами. Київ – Луганськ: «Ноулідж», 2010. 214 с.

8. Струтинский В.Б., Калмыков М.А., Шумакова Т.А. К вопросу разработки математического аппарата определения оптимальной формы гранулы. Вібрації в техніці та технологіях. 2010. № 3 (59). С. 109 – 114.

9. Николаенко А.П. Совершенствование конструкции вибрационных станков с U-образной формой контейнера. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: нові рішення в сучасних технологіях. Харків, НТУ «ХПІ», 2013. № 56. С. 15 – 21.

10. Шумакова Т.А., Мельникова Е.П., Чесноков И.А. Влияние формы абразивнх гранул на производительность процесса вибрационной обработки. Вібрації в техніці та технологіях. 2010. № 2 (58). С. 219 – 233.

11. Николаенко А.П. Формирование поверхности изделия при вибрационной обработке. Вібрації в техніці та технологіях. 2010. № 2 (58). С. 167 – 181.

12. Kundrák, J., Morgan, M., Mitsyk, А., Fedorovich, V. The effect of the shock wave of the oscillating working medium in a vibrating machine’s reservoir during a multi-energy finishing-grinding vibration processing. Int J Adv Manuf Technol 106, 4339–4353 (2020). DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-019-04844-2

13. Kundrák, J.; Mitsyk, A.V.; Fedorovich, V.A.; Morgan, M.; Markopoulos, A.P. The Use of the Kinetic Theory of Gases to Simulate the Physical Situations on the Surface of Autonomously Moving Parts During Multi-Energy Vibration Processing. Materials. 2019, 12, 3054. DOI: https://doi.org/10.3390/ma12193054

14. Міцик А.В., Федорович В.О. Методичні основи теоретичного та експериментального оцінювання процесу віброобробки деталей технологічними системами комбінованого динамічного впливу вільного абразивного середовища. Різання та інструменти в технологічних системах. Харків, НТУ «ХПІ», 2018. № 89. С. 100 – 108.

15. Бабичев А.П. Мотренко П.Д., Гиллеспи Л.К. Применение вибрационных технологий на операциях отделочно-зачистной обработки деталей (очистка, мойка, удаление облоя и заусенцев, обработка кромок). Ростов-на-Дону: ДГТУ. 2010. 289 с.

16. Николаенко А.П., Калмыков М.А. Обоснование выбора математической модели процесса вибрационной упрочняющей обработки. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2008. № 5/4 (35). С. 53 – 57.

17. Міцик А.В., Федорович В.О., Грабченко А.І. Механо-фізико-хімічне моделювання процесу руйнування поверхні деталі у вільному абразивному середовищі. Різання та інструменти в технологічних системах. Харків, НТУ «ХПІ», 2020. № 92. С. 62 – 67. DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7405.2020.92.08

18. Харламов Ю.А., Соколов В.И., Кроль О.С. Трибологическая надежность металлорежущих станков. Северодонецк: ВНУ им. В. Даля, 2017. 320 с.

19. Кроль О.С. Методы и процедуры динамики шпиндельных узлов: монография. Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2014. 154 с.

20. Кроль О.С., Соколов В.И.Методы и процедуры инженерного прогнозирования в станкостроении. Северодонецк: ВНУ им. В. Даля, 2017. 116 с.

21. Кроль О.С. Параметрическое моделирование металлорежущих станков и инструментов: монография. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012. 116 с.

22. Krol O., Sokolov V. Parametric modeling of machine tools for designers. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2018. 112 p. DOI: https://doi.org/10.7546/PMMTD.2018

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Міцик, А. «Розвиток вібраційної оздоблювально-зачищувальної обробки в середовищі вільних абразивних гранул». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 68-74, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-68-74.