Дослідження процесів віброобробки маложорстких деталей

  • Г.Л. Мелконов Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: віброобробка, залишкові напруги, точність обробки

Анотація

У статті проаналізовані технології виготовлення маложорстких деталей в умовах одиничного і дрібносерійного виробництв. Підвищення ефективності та продуктивності технології віброобробки, яка належить до групи штучно стиральних операцій сприяє поліпшенню експлуатаційних властивостей маложорстких деталей, часткового або повного усунення прігіночних робіт, можливості інтенсифікації режимів різання на наступних механічних операціях. Це, своєю чергою, знижує трудомісткість виготовлення деталей і складання машин, збільшує їх надійність. Розроблені методи управління процесом віброобробки та діагностики напружено-деформованого стану матеріалу при віброобробці, що враховують зміни значень власних частот на перших трьох формах коливань, що передбачають корекцію розташування щодо деталі точок прикладання впливу та опор, а також враховують зміни температурного поля деталі в процесі дії вібрації.

Посилання

1. Бабичев А.П. Основы вибрационной технологии Ч. 2. Технология вибрационной обработки. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 1994. 89 с.

2. Венцкевич Гж. Влияние некоторых параметров абразивного наполнителя на эффективность процесса шлифования в вибрирующих резервуарах: дис. … канд. техн. наук: 05.02.08 / Одесский политехнический институт, Одесса, 1986. 175 с.

3. Бабичев А.П., Чукарина И.М., Рысева Т.Н., Мотренко П.Д. Справочник инженера-технолога в машиностроении. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. 541 с.

4. Бранспиз Е.В. Повышение эффективности виброабразивной обработки путем рационального выбора ее основных параметров: дис. … канд. техн. наук: 05.03.01 / НТУ «ХПИ», Харьков, 2002. 265 с.

5. Fedorovich, V.A., Mitsyk, A. V. Mathematical Simulation of Kinematics of Vibrating Boiling Granular Medium at Treatment in the Oscillating Reservoir. Key Engineering Materials. 2013. Vol. 581. P. 456 – 461. DOI: https://doi.org10.4028/www.scientific.net/kem.581.456

6. Дальский A.M. Технологическое обеспечение надежности высокоточных деталей машин. М.: Машиностроение, 1975. 223 с.

7. Фролов К.В. Технология изготовления деталей машин: [энциклопедия] / А.Г. Суслов. М.: Машиностроение, 2000. 841 с.

8. Piechnik, S. Combined tension-bending creep for a solid bar Tekniska hogskolan. Stockholm, 1962. № 194

9. Krol O., Sokolov V. Parametric modeling of machine tools for designers. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2018. 112 p. DOI:https://doi.org/10.7546/PMMTD.2018

10. Krol O.S., Porkuian O.V., Sokolov V.I., Tsankov P.G. Vibration Stability of Spindle Nodes in the Zone of Tool Equipment Optimal Parameters. Comptes rendus de l’Acade’mie bulgare des Sciences. Sofia: “Prof. Marin Drinov“ Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2019. Vol. 72. No. 11. Р. 1546 – 1556. https://doi.org/10.7546/CRABS.2019.11.12

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Мелконов, Г. «Дослідження процесів віброобробки маложорстких деталей». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 64-67, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-64-67.