Порівняльний аналіз існуючих методів підвищення показників енергозабезпечення будівль

  • О.А. Купіна Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • М.Г. Лорія Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • О.Б. Целіщев Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: енергозабезпечення, оптимізація, математична модель, альтернативні джерела енергії, пасивний будинок, Розумний будинок

Анотація

У статті розглядаються найбільш розповсюджені та актуальні способи енергозбереження та оптимізації енергоспоживання в сучасних будівлях. Приведений опис аспектів системи енергозабезпечення пасивного будинку. Описані основні технічні рішення щодо підвищення енергоефективності окремих будівель з автономізацією систем його енергозабезпечення. Наведено короткий опис експлуатаційних можливостей комбінованої системи теплопостачання на основі використання теплонасосних технологій. Але такий підхід не дозволяє досягтизначного підвищення енергоефективності систем,проведеннятермомодернізації, тільки за рахунок нарощування ізоляційного шару часто непризводить до плануємого зменшення рівня енерговитрат.Тому розглянутий напрямок енергозбереження, який пов'язаний з підвищенням показників термічного опору будівель і одночасним використанням для їх енергозабезпечення енергії альтернативних джерел.В даному випадку підвищення ефективності системи енергозабезпечення та кліматизації досягається завдяки використанню енергії сонячного випромінювання, тепла грунту і повітря (в тому числі вентиляційного). При цьому враховувується специфіка процесів енергообміну, акумулювання теплової енергії.Такий підхід лежить в основі методу контролю температури будівлі з використанням кривої нагріву, яка не вимагає моделі процесу, а задача оптимізації вирішується тільки на рівні однієї ланки, а не всієї системи. Цей недолік усувається завдяки автоматичному контролю вентиляції, водопостачання, побутової техніки (система «Розумний будинок»). Для вирішення задач оптимізації доцільно використовувати комплексний підхід -це управління опаленням в поєднанні з контролем роботи вентиляційної системи і системи водопостачання. Це дозволяє реалізувати повноцінну підтримку певного клімату в будинку, з урахуванням вологості повітря і показниками температури в різних приміщення, пори року тощо, але потребує побудови певної математичної моделі. Даний огляд підтверджує актуальність подальшої роботи в напрямку вирішення задачі оптимізації з питань енергоспоживання та енерговитрат в сучасних будівлях.

Посилання

1. Басок Б. І. Схемні рішення оснащення енергоефективного будинку системою теплозабезпечення / Б. І. Басок, О. М. Недбайло, М. В. Ткаченко, І. К. Божко, М. П. Новіцька // Пром. теплотехника. – 2013. – Т. 35, №1. – С. 42–48.

2. Божко И. К. Комбинированная система теплоснабжениявысокоэнергоэффективного дома / И. К. Божко, А. Н. Недбайло,М. В. Ткаченко, И. Г. Засецкий // Енергоефективність в будівництві таархітектурі. – 2014. – Випуск 6. – С. 14–22.

3. Б. И. Басок «Технические аспекты системы энергообеспечения пассивного дома»/Б.И. Басок, А.Н. Недбайло, И.К. Божко, М.В. Ткаченко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі – 2016. – Випуск 8 – С. 3-9.

4. Накашидзе Л. В.,В. А. Габринец. "Основные элементы инновационной комплексной системы климатизации с использованием энергии альтернативных источников."/ Накашидзе, Л. В.,В. А. Габринец.// Строительство. Материаловедение. Машиностроение.Серия:Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития 68 (2013): С. - 240-243

5. Захаров А. А., Захарова И. Г., Ромазанов, А. Р., Широких, А. В. (2018). «Моделирование тепловогорежима и управление теплоснабжением помещений умного здания.» Вестник Тюменского государственного университета: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика, 4, С. - 105-119.

6. Петрова З. К. Технологии" Умного дома" и энергоэффективная малоэтажная жилая застройка. Architecture and Modern Information Technologies, 2010, 2 (11).

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Купіна, О., М. Лорія, і О. Целіщев. «Порівняльний аналіз існуючих методів підвищення показників енергозабезпечення будівль». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 49-54, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-49-54.