Дослідження впливу різних факторів календарного планування вантажної роботи на підвищення переробної спроможності сортувальної станціі

  • А.В. Заверкін Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • О.В. Сергієнко Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • С.В. Кузьменко Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  • С.П. Чередниченко Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ
Ключові слова: залізничний транспорт, сортувальна станція, переробна спроможність, план навантаження

Анотація

В статті проведено аналіз існуючого стану переробної спроможності маневрових пристроїв і наведені перспективні показники, одержувані за рахунок оптимізації планів навантаження. Показано, що одним з основних напрямків розвитку державних сортувальних станцій є перегляд основних підходів та методів планування роботи станцій. На основі проведеного дослідження впливу різних факторів календарного планування вантажної роботи надані рекомендації щодо оптимізації роботи сортувальних гірок в сортувальному парку магістральної станції.

Посилання

1. Самойдюк М. Вантажообіг залізниці зменшився на 2,4 %. URL:https://www.railinsider.com.ua/vantazhoobig-zaliznyczi-zmenshyvsya-na-24/(дата звернення14.12.2020 р.).

2. Кулак О. Вантажообіг залізничного транспорту впав на 11,4%.URL:https://www.railinsider.com.ua/ vantazhoobig-zaliznychnogo-transportu-vpav-na-114/(дата звернення 07.01.2021 р.).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів Українивід16 грудня 2009 р.№ 1555-р «Стратегіярозвитку залізничного транспортуна період до 2020 року». URL:https://www.kmu.gov.ua/npas/243219821(дата звернення07.01.2020 р.).

4. Заверкін А.В., Сергієнко О.В., Марченко Д.М., Кузьменко С.В. Методика інтенсифікації перевізного процесу на залізничному транспорті. Наукові вісті Далівського університету, 2020. № 19. DOI: https://doi.org/10.33216/2222-3428-2020-19-5 [Електронне видання] URL: http://nvdu.snu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/2020_19_7.pdf

5. Музикіна С.І., Музикін М.І., Нестеренко Г.І. Дослідження пропускної спроможності сортувальної станції. Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ, 2016. № 2(62). С 47 – 60.

6. Акулиничев В.М., Кирьянова О.С., Боровой Н.Е. Организация вагонопотоков и маршрутизация перевозок. М.: Транспорт, 1979. 223 с.

7. Боровой, Н.Е. Маршрутизация перевозок грузов. М.: Транспорт, 1978. 216 с.

8. Шабалин Н.Н. Оптимизация процесса переработки вагонов на станциях. М., Транспорт, 1973. 184 с.

9. Кулешов В.В. Аналіз перспектив розвитку сортувальних станцій за кордоном та на залізницях України в умовах реформування транспорту.Збірник наукових праць. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 136. С. 13 – 20.

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Заверкін, А., О. Сергієнко, С. Кузьменко, і С. Чередниченко. «Дослідження впливу різних факторів календарного планування вантажної роботи на підвищення переробної спроможності сортувальної станціі». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 20-24, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-20-24.