Імітаційне моделювання в інженерному проектуванні

  • П.Й. Єлісєєв Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: імітаційне моделювання, статична та динамічна математична модель, проектування, технологічна схема

Анотація

У статті обґрунтовано застосування імітаційного моделювання під час проектуваннятехнологічної схеми установки, яка реалізує процес знешкодження стічних вод, що містять розчинні органічні сполуки. Розглянуто етапи проектування, що потребують використання математичних моделей різного виду (статичних та динамічних). Надана докладна розрахункова схема, що застосована для аналізу динамічних властивостей окремих апаратів у складі технологічних ланцюгів. Наведено критерії для аналізу кожної динамічної характеристики, а також результати моделювання та їхня графічна інтерпретація.

Посилання

1. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем: искусство и наука. М.: Мир, 1978. 420 с.

2. Николаев А. П., Бердников А. Г. Имитационное моделирование автоматических систем управления котлоагрегатом. Международный научно-исследовательский журнал. 2015. №10 (41) Часть 2. С. 86–90.

3. Старнер К. Имитационное моделирование как инструмент оптимизации производственной линии. Control Engineering Россия. 2019. №4 (82). С. 24–26.

4. Дрозд О. В., Капулин Д. В. Моделирование и исследование автоматизированных систем управления и диспетчеризации технологических процессов. Исследования наукограда. 2013. № 3-4 (6). С. 39–45.

5. Medvediev I., Muzylyov D., Shramenko N., Nosko P., Eliseyev Pe., Ivanov V. Design logical linguistic models to calculate necessity in trucks during agricultural cargoes logistics using fuzzy logic. Acta logistica – International Scientific Journal about Logistics. 2020. v. 7 is. 3. P. 155–166.

6. Гликин М.А., Гликина И.М. Гетерогенный газофазный аэрозольный нанокатализ: монография.Харьков: Изд-во «Підручник» НТУ «ХПІ», 2015.472 с.

7. Іванченко В.В., Архипов О.Г., Штонда Ю.М. Конструювання і розрахунок колонних апаратів: навч. посібник. Сєверодонецьк: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля, 2015. 330 с.

8. Іванченко В.В., Барвін О.І, Штонда Ю.М. Конструювання та розрахунок кожухотрубчастих теплообмінних апаратів: навч. посібник. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. 208 с.

9. Целіщев О.Б., Єлісєєв П.Й., Лорія М.Г., Захаров І.І. Математичні моделі технологічних об’єктів: підручник. Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля, 2011. 421 с.

10. Кирьянов Д.В. Mathcad 15/Mathcad Prime 1.0.СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 432 с.

Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Єлісєєв, П. «Імітаційне моделювання в інженерному проектуванні». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 1(265), Березень 2021, с. 12-19, doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-12-19.