Науковий доробок професора М.О. Тюленєва (1889-1969 рр.) в галузі агромеліорації та культури боліт

  • Н.В. Шульга Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
Ключові слова: М.О. Тюленєв, агромеліорація, культура боліт, осушення боліт, торфові ґрунти, болотна дослідна станція

Анотація

У статті проаналізовано наукову спадщину професора, член-кореспондента АН УРСР, агромеліоратора, педагога Миколи Олександровича Тюленєва (1889-1969 рр.), присвячену питанням теорії, методології та практики агромеліоративної дослідної справи та культури боліт. Авторкою використовувалися історико-генетичний, історико-хронологічний, проблемний, історико-порівняльний, персонологічний та біографічний методи. Крім того, застосовано методи систематизації, джерелознавчої критики та контент-аналіз.

Розгляду підлягали, зокрема, наступні праці вченого: «Огляд міроприємств по культурі кормових рослин. 1908-1913», «Зберігання бульб», «Декілька слів про культуру боліт у Прибалтійському краї», «Перспективи розвитку торфової промисловості на Україні», «Що треба робити на болоті і як краще використати його», «Про попередні культури при поліпшенні болота», «Корінне поліпшення болот Полісся в зв’язку з підвищенням врожайності», «Курс по луківництву», «Зведення результатів роботи болотних опорних пунктів УСРР» та ін.

Констатовано, що М. О. Тюленєв є автором більше 200 наукових робіт (книги, брошури, звіти, статті у збірниках та періодичних виданнях, праці за його науковою редакцією), частина з яких наразі залишаються не оприлюдненими Повна (доповнена, уточнена) бібліографія робіт професора ще чекає свого дослідника. Крім того, детального аналізу та фахової оцінки потребує увесь його науковий спадок у контексті перспектив розвитку агромеліоративної дослідної справи.

Доведено, що саме досягнення М. О. Тюленєва наряду з іншими вченими щодо вивчення природи боліт і торфовищ, властивостей торфу, болотних ґрунтів, здобутків у проведенні осушувальних і гідротехнічних меліорацій та агротехнічних заходів ведення землеробства стали підґрунтям інституційного оформлення нової складової агромеліоративної дослідної справи – культури боліт. У статті проаналізовано внесок ученого в розробку важливих питань агромеліорації та вирощування сільськогосподарських культур на осушених болотних ґрунтах.

Ученого по праву називають визнаним класиком меліоративно-дослідної справи країни радянського періоду.

Посилання

1. Aleksandrovskiy, N. A., Dmitriev, A. M., Glukhov, M. M., Rozen, G. V., Tyulenеv, N. A., Shirokikh, I. P., & Shmyrev, V. I. (1914). Obzor meropriyatiy po kul'ture kormovykh rasteniy. 1908-1913 [Review of forage culture plant measures. 1908-1913]. S.-Peterburg: Tip. V. F. Kirshbauma, 238 p.

2. Arkhiv Ukrainskoho naukovo-doslidnoho instytutu hidrotekhniky i melioratsii – Archive of Ukrainian Scientific-Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation. F. 5144. Op. 2. Spr. 102. 47 p.

3. Bachkala, O. V. (2006). Diialnist profesora M. O. Tiulienieva v rozvytku silskohospodarskoi osushuvalnoi melioratsii na torfovo-bolotnykh gruntakh [Activities of Professor M. O. Tiuleniev in development of agricultural land reclamation on peat-swamp soils]. Istoriia nauky i biohrafistyka: elektronne naukove fakhove vydannia – History of science and biography studies : electronic scientific professional edition, no. 1.

4. Verhunov, V. A. (2019). Kultury bolit u naukovo-osvitnomu dorobku M. O. Tiulenieva [Swamp culture in Tiuleniev's scientific-educational heritage]. Visnyk ahrarnoi nauky – Herald of agrarian science, no. 6 (795), pp. 82-87.

5. Verhunov, V. A. (2019). Chlen-korespondent AN URSR M. O. Tiuleniev (1889–1969) – vchenyi, pedahoh ta fundator silskohospodarskoi melioratyvnoi doslidnoi spravy v Ukraini (do 130-richchia vid dnia narodzhennia) [Correspondenting Member of AS USSR M. O. Tiulenev (1889-1969) – scientist, teacher and founder of agricultural reclamation experimental case in Ukraine (to 130th anniversary of his birthday)]. Rivne, 123 p. (Ist.-bibliohr. ser. «Ahrar. nauka v osobakh, dokumentakh, bibliohrafii; kn. 108).

6. Dovhoruk, Yu. O. (2018). Yahotynskyi period zhyttia ta roboty vydatnoho vchenoho vitchyznianoi ahrarnoi nauky profesora M. O. Tiulenieva [Yagotyn period of life and activity outstanding scientist of domestic agrarian science Professor M.O.Tiuleniev]. Yahotynski visti – Yagotin news, 26 lystopada [no. 93, 11276], p. 5.

7. Tyulenev, N. A. (1939). Novye dannye v oblasti issledovaniya torfyanykh pochv i vozdelyvaniya na nikh sakharnoy svekly [New data in field research of swamp soils and cultivation sugar beet on its]. Sveklovichnoe polevodstvo – Beet field cultivation, no. 10-11, pp. 62-64.

8. Tyulenev, N. A., & Palyanichko, S. A. (1937). Sakharnaya svekla na bolotakh USSR [Sugar beet on swamps of Ukraine]. Sveklovichnoe polevodstvo – Beet field cultivation, no. 7, pp. 43-49.

9. Tyulenev, N., & Palyanichko, S. (1936). Kul'tura sakharnoy svekly na torfyanykh pochvakh USSR [Suger beet culture on swamp soil of USSR]. Sveklovichnoe polevodstvo – Beet field cultivation, no. 6, pp. 65-72.

10. Tiuleniev, M. (1928). Pro poperedni kultury pry polipshenni bolota [About previous cultures at swamp improvement]. Melioratyvni pytannia – Reclamation issues, no. 1, pp. 7-11.

11. Tiuleniev, M. (1927). Shcho treba robyty na boloti i yak krashche vykorystaty yoho: Na pidstavi doslidnykh danykh Rudnia-Radovelskoi bolotnoi doslidnoi stantsii [What should do on swamp and how better use it: on base of research data of Rudnia-Radovel Swamp Experimental Station]. Korosten, 125 p. ([Trudy] Rudnia-Radovelskoi bolotnoi doslidnoi stantsii; Vyp. 3).

12. Tiuleniev, M. O. (1937). Vykorystannia torfovykh gruntiv pid tsukrovi buriaky [Use of peat soils for sugar beets]. Pratsi Ukrainskoho naukovo-doslidnoho instytutu hidrotekhniky ta melioratsii – Papers of Ukrainian Scientific-Research Institute Hydraulic Engineering and Land Reclamation. Kyiv; Kharkiv: Derzhvydav. kolhosp. i radhosp. literatury USRR, T. 4, vyp. 1, 60 p.

13. Tiuleniev, M. O. (1937). Dosvid vykorystannia torfovyshch pid tsukrovi buriaky [Experience of peatland use for sugar beets]. Buriakivnytstvo – Beet growing, no. 3, pp. 31-35.

14. Tiuleniev, M. O. (1936). Zvedennia rezultativ roboty bolotnykh opornykh punktiv USRR [Summary of the results of the work of swamp base points of Ukrainian SSR]. Pratsi Ukr. nauk.-doslid. in.-tu hidrotekhniky ta melioratsii – Papers of Ukrainian Scientific-Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation, Kyiv; Poltava: Derzh. vyd-vo kolhospnoi i radhospnoi l-ry URSR, T. 2, vyp. 1, 63 p.

15. Tiuleniev, M. O. (1930). Korinne polipshennia bolot Polissia v zv’iazku z pidvyshchenniam vrozhainosti [Radical improvement of Polissia swamps due to increased yield]. Pivnichna kraieva melioratyvna orhanizatsiia NKZS URSR – Northern Regional Reclamation Organization of PCLA of USSR. Kyiv: Vydannia Pivnichnoi kuraievoi melioratyvnoi orhanizatsii, pp. 6-52.

16. Tiuleniev, M. O. (1936). Kultura tsukrovykh buriakiv na torfovyshchakh [Sugar beet culture on peatlands]. Buriakivnytstvo – Beet growing, no. 1, pp. 41-42.

17. Tiuleniev, M. O., & Proskura, S. S. (1938). Kultura tsukrovykh buriakiv na osushenykh torfovykh gruntakh URSR [Sugar beet culture on drained peat soils of USSR]. Kyiv; Kharkiv: Derzhvydav. kolhosp. i radhosp. literatury USRR, 40 p.

18. Tyulenev, N. A. (1913). Neskol'ko slov o kul'ture bolot v Pribaltiyskom krae [A few words about swamp culture in Baltic region]. Bolotovedenie: vestnik kul'tury i izucheniya bolot i lugovodstva – Swamp Science: herald of culture and swamp study and meadow farming, no. 1.

19. Tyulenev, N. A. (1914). Khranenie klubney [Tuber storage]. Chernomorskiy selyanin: narodnyy sel'skokhozyaystvennyy listok – Black Sea peasant: people agricultural list, no. 1 (1 yanv.).

20. Tyulenev, N. A., & Flerov, A. F. (1912). Nekotorye danye o bolotnykh pochvakh Minskoy gubernii [Some data on swamp soils of Minsk province]. Bolotovedenie: vestnik Minskoy bolotnoy opytnoy stantsii – Swamp study: herald of Minsk Swamp Experimental Station, no. 1, pp. 32-37.

21. Chlen-korespondent AN URSR Tiuleniev Mykola Oleksandrovych (1889–1969): biobibliohr. pokazhch. nauk. pr. za 1911 –1964 roky. Do 130-richchia vid dnia narodzh. (2019). [Corresponding Member of the AS of the USSR Tiuleniev Mykola Oleksandrovych (1889-1969): bibliographic index of scientific papers for 1911-1964. To 130th anniversary from birthday]; uklad. V.A. Verhunov, O.V. Bachkala; NAAN, NNSHB, In-t vodnykh problem i melioratsii, NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V.I. Vernadskoho, In-t arkhivoznavstva; nauk. red. V.A. Verhunova. 2-he vyd., pererob. i dop. Kyiv: «TsP» Komprynt», 150 p. (Ser. «Biobibliohrafiia vchenykh-ahrariiv Ukrainy»; kn. 72).

22. Chlen-korespondent AN URSR Tiuleniev Mykola Oleksandrovych (1889–1969): biobibliohr. pokazhch. nauk. pr. za 1911–1964 roky. Do 75-richchia In-tu hidrotekhniky i melioratsii UAAN. (2004). [Corresponding Member of the AS of the USSR Tiuleniev Mykola Oleksandrovych (1889-1964): bibliographical index of scientific papers for 1911-1964. To 75th anniversary of Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation of UAAS]. UAAN, DNSHB, In-t hidrotekhniky i melioratsii; uklad. V.A. Verhunov, O.V. Bachkala, A.S. Zahaichuk, I.I. Kalantyrenko; nauk. red. V.A. Verhunov. Kyiv, 60 p. (Ser. «Biobibliohrafiia vchenykh-ahrariiv Ukrainy»; kn. 9).

Опубліковано
2020-02-18
Як цитувати
Шульга, Н. «Науковий доробок професора М.О. Тюленєва (1889-1969 рр.) в галузі агромеліорації та культури боліт». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 3(259), Лютий 2020, с. 92-98, doi:10.33216/1998-7927-2020-259-3-92-97.