Науковий журнал засновано у 1996 році вихід з друку - вісімнадцять разів на рік. Засновник Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Журнал зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 15607-4079ПР від 18.08.2009 р.)

Журнал включено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (ICV 2017: 48.35).