Етичні зобов’язання рецензентів

Основні етичні принципи, якими повинні керуватися рецензенти:

-  у разі не впевненості рецензента у тому, що його кваліфікація відповідає рівню та напряму представленого у статті  дослідження, він повинен відразу відмовитися від рецензування;

-  метою рецензента є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення ступеню її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам;

-  в процесі рецензування мають нівелюватися вузькоегоїстичні інтереси окремих осіб та шануватися інтелектуальна незалежність авторів;

-  для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність рецензенту забороняється будь-яке використання отриманих аргументів й висновків автора без дозволу останнього;

-  у разі наявності конфлікту інтересів результатів дослідження з особистими розробками рецензента або у разі наявності таких професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він має повернути статтю, вказавши на конфлікт інтересів;

-  пріоритетною нормою виступає конфіденційність рецензованої статті, з оглядом на яку рецензенту забороняється розкривати інформацію зі статті чи обговорювати ще не оприлюднені висновки та рекомендації автора з іншими колегами (винятком є випадок, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації, для чого потрібен дозвіл редакційної колегії);

-  серйозність звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента адекватного та аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або необ’єктивного цитування має супроводжуватися відповідним посиланням (висновки рецензента не мають бути наклепницькими або такими, що дискредитують автора без наявності для цього серйозних підстав);

-  у разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою до колективного розгляду авторської статті;

-  оскільки рецензент має відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що працюють у галузі рецензованої статті, зауваження щодо недостатнього цитуванню власних досліджень рецензента ідентифікуються як упереджені;

-  підтримка постійної періодичності видання наукового журналу "Вісник..." вимагає від рецензента високої власної дисципліни, яка розкривається через своєчасність надання рецензію на статтю та у поважному відношенні до авторів статті (у разі прояву невихованості по відношенню до авторів або систематичного надання рецензій низької якості чи порушення строків надання рецензій взаємовідносини з даним рецензентом припиняються);

-  при забороні рецензенту використовувати або розкривати неопубліковану інформацію чи аргументацію автора не вважається суперечливим до етичних норм припинення деяких з власних досліджень рецензента, якщо вони на його думку стають безрезультатними.